Fundacja

 

KIM JESTEŚMY ?

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000095631. Wspieramy działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą, dla sierot naturalnych i sierot społecznych, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domów dziecka oraz z rodzin patologicznych, zagrożonych, biednych, rozbitych itp. (zobacz statut)---(zobacz sprawozdania)

Fundacja wspiera działalność:

* Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dzieło Pomocy Dzieciom - POW

* Ośrodka Adopcyjnego "Dzieło Pomocy Dzieciom" - OA

Ustawowy nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej. Fundacja podlega moralnemu nadzorowi Przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Patronat i nadzór nad Fundacją sprawuje Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

Praca z dziećmi i z rodzinami jest prowadzona  przy ul. Rajskiej 10 w Krakowie i w Żmiącej koło Limanowej.


Fundacja organizuje:

- wypoczynek wakacyjny dla sierot społecznych. W przeszłości korzystali z niego głównie wychowankowie krakowskich domów dziecka, obecnie uczestnikami dwóch turnusów wakacyjnych są dzieci z różnych form rodzinnej opieki zastępczej pozostających pod opieką OA i POW (zobacz wakacje).

 

POW i Ośrodek Adopcyjny "Dzieło Pomocy Dzieciom" ściśle ze sobą współpracują. Podstawą podejmowanych zadań są zasady chrześcijańskie. Celem wspólnych działań jest stworzenie dzieciom warunków wszechstronnego rozwoju, jak również znalezienie dla nich właściwej formy opieki rodzinnej - w rodzinie biologicznej, a jeżeli jest to niemożliwe, w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej. Metody wychowawcze w POW można najkrócej tak wyrazić: sytuację pedagogiczną zbliżyć do sytuacji w rodzinie, tj. sytuacji naturalnej.

 


POW i OA dysponują doskonałymi warunkami lokalowymi dla wypoczynku i rekreacji dzieci oraz pracy z rodzinami zarówno w Krakowie, jak i w Żmiącej, gdzie są dobrze wyposażone pokoje dla dzieci, pokoje gościnne, sale szkoleniowe jak również place zabaw z huśtawkami, piaskownicami, zjeżdżalniami, boisko do piłki nożnej i siatkowej, basen, sad owocowy, staw rybny i duży, piękny las wokół ośrodka. W kaplicy w Żmiącej dzieci uczestniczą w specjalnie dla nich przygotowanej Mszy św.

 

Przez cały rok wolontariusze wspomagają pracę opiekunów poprzez organizowanie spacerów, zabaw, pomaganie dzieciom w nauce itp. w POW, w pogotowiach rodzinnych i rodzinach zastępczych. 

 

"Dzieło Pomocy Dzieciom" mogło powstać dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi dobrej woli. Realizacja wszystkich działań była i jest możliwa przy ogromnej współpracy Laikatu z Kościołem. Charyzma, która towarzyszyła wolontariuszom od samego początku działania, wspierana przez doskonałego pedagoga Ojca Piechnika - jezuitę, poparta była myślą: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili". Zyskaliśmy stałych przyjaciół. Dzieło to niesie za sobą nazwiska, które kojarzą się jednoznacznie z nim: Ludwik Piechnik SJ, Katarzyna i Jan Mader, A. Karl Kreuser, Anita i Hans Hechendorfer (Umweltschutz Arbeitskreis und Entwicklungshilfe - Dachau), Żdana i Józef Lassotowie, Joanna Greguła, Ewa i Piotr Pajor, Jan Gruszka SJ a także Rotary Club Kraków i wiele innych.

Script logo