Wolontariat - informacje ogólne

Bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby poświęcić swój czas i podarować swoje serce dzieciom pokrzywdzonym przez los.

Gdzie działamy?

Wolontariusze Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacji Ruperta Mayera współpracują z:

* Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi Dzieło Pomocy Dzieciom,

* Rodzinami zastępczymi zawodowymi typu pogotowia rodzinnego i rodzinami zastępczymi spokrewnionymi

* Rodzinnymi Domami Dziecka

* Ośrodkiem Adopcyjnym Dzieło Pomocy Dzieciom (grupy wsparcia i zjazdy rodzin i dzieci)

 

Co robimy?

Wolontariusze naszej Fundacji wspomagają pracę wychowawców w opiece nad dziećmi przebywającymi w Placówce przy ulicy Rajskiej 10 w Krakowie, rodzin zastępczych zawodowych i spokrewnionych poprzez:

* organizację czasu wolnego, zabawy, spacery, wycieczki

* pomoc dzieciom w nauce

* indywidualny kontakt z dziećmi, rozwijanie ich zainteresowań

* pomoc w organizacji grup wsparcia w Krakowie (w pierwsze wtorki każdego miesiąca)  poprzez zajmowanie się dziećmi rodzin korzystających ze spotkań ze specjalistami

* pomoc w organizowaniu zjazdów rodzin (niedziela Zesłania Ducha Świętego w Żmiącej oraz I niedziela grudnia w Krakowie) szczególnie poprzez organizację różnych zabaw dla dzieci i obsługę podczas imprez.Co oferujemy wolontariuszom?

Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera organizuje raz w miesiącu (zawsze I środa miesiąca w Krakowie przy ul. Rajskiej 10) spotkania z wolontariuszami i z chętnymi do podjęcia się takiej roli. Spotkania te mają charakter szkoleniowy, a poprzez wykłady i warsztaty wolontariusze uzyskują wiedzę niezbędną do pracy z dziećmi i ich rodzinami. W trakcie tych spotkań mają także możliwość indywidualnej rozmowy na temat swojej pracy jako wolontariusz.

Wszyscy aktywni wolontariusze otrzymują następnie systematyczne, profesjonalne wsparcie ze strony wychowawców oraz pedagogów i psychologów. Wspólnie z nimi rozpatrywane są pojawiające się w ich codziennej pracy problemy oraz ustalane są cele i plany pracy wolontariusza.

Każdy z wolontariuszy jest ubezpieczony przez Fundację od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas wykonywania świadczeń wolontarystycznych.

Wakacje

Co roku Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera organizuje wakacje dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Na każdym turnusie wypoczywa ok. 70 dzieci. Wolontariusze chętni do pracy z dziećmi podczas kolonii letniej powinni uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu organizowanym w okresie od marca do czerwca (kilka spotkań) każdego roku. Każdy turnus wakacyjny trwa 12 dni. (więcej - patrz wakacje)

Script logo