Odwiedziny Rzecznika Praw Dziecka

Dzisiaj, w dzień Św. Mikołaja, odwiedził na Rajskiej naszych podopiecznych p. Mikołaj Pawlak, pełniący funkcję Rzecznika Praw Dziecka

Script logo